Od 2000 roku właścicielem jest Jaroslav Weiner, który wyremontował obiekt „Bouda na Waldheimu“ do stanu obecnego. Schronisko górskie oferuje zakwaterowanie dla około 15 osób na wysokości 850 m. n.p.m. w Dolnych Mísečkach.